top of page

Het bestuurscollege houdt besloten vergaderingen over dagelijkse algemene besluiten , besluiten die bindend zijn of gevolgen hebben voor het grote publiek (plan, beleid, verordening, enz. En vergunning- en vergunningbesluiten die belanghebbenden raken).

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

 • beslist (positief of negatief) over een van de volgende vergunningen of licenties:

  • vergunning voor het vestigen van een bedrijf

  • vergunning voor het tijdelijk plaatsen van bouwwerken op de openbare weg

  • vergunning voor het tijdelijk plaatsen van posters voor promotionele activiteiten

  • vergunning voor een autocolonne

  • ventilatie vergunning

  • taxi vergunning

  • bouwvergunning

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

de beslissingslijst exclusief de vertrouwelijke beslissingen.

bottom of page