top of page

The Island Council

De eilandsraad

De eilandsraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van het openbaar lichaam. De leden van de eilandsraad worden gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging binnen de bij de wet te stellen grenzen. De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming. De zittingsduur van de eilandsraad bedraagt ​​vier jaar. Het aantal leden van de eilandsraad is: a. negen in het openbaar lichaam van Bonaire; b. vijf in de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba.

De gezaghebber is voorzitter van de eilandsraad.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

De eilandsadministrateur staat de eilandsraad en de door de eilandsraad ingestelde commissies bij bij de vervulling van hun taak. De eilandsadministrateur is aanwezig bij de vergadering van de eilandsraad.

Elsa Peterson

Rolando Wilson

Saskia Matthew

julioevery.jpg
vitocharles.jpg

Julio Every

Vito Charles

Contact the Island Council at  island.registrar@sabagov.nl

bottom of page