top of page

Community Development, Family & Humanitarian Affairs (CDFHA) is een van de uitvoerende instanties binnen het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid die zich richt op de holistische ontwikkeling en voortdurende empowerment van mensen in de samenleving en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen onder ons. .

Gemeenschapsontwikkeling is een continu proces waarbij personen en groepen worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de beschikbare empowerment-sessies om hen te versterken en langetermijnoplossingen te ontwikkelen voor zichzelf en bij uitbreiding de gemeenschap waarin ze wonen en om sociaal en ecologisch duurzaam te worden.

Visie:

Verbetering van de levenskwaliteit van de Sint Maarten-bevolking.

Missie:

Om sociaal achtergestelde situaties te voorkomen en om het algemene welzijn van de samenleving te bevorderen.

Hoofd doel:

Om positieve verandering teweeg te brengen en ontwikkelingen te faciliteren die het leven van de mensen en hun gemeenschappen zullen verbeteren, door middel van sociale empowermentprogramma's, districtverbeteringsprogramma's en andere bestaande diensten

bottom of page